Huiswerkbegeleiding

Huiswerkbegeleiding (t/m 16 jaar)

Heeft het kind moeite met plannen, organiseren, voorbereiding toetsen of concentratieproblemen dan heeft het kind misschien baat bij huiswerkbegeleiding. Misschien gaat het om extra ondersteuning tijdens het huiswerk maken dus meer in de vorm van extra instructies of herhaling.

Contact met kind en ouders staat voorop. En indien nodig worden er ook afspraken met school gemaakt. Welke behoeften heeft het kind en wat zijn de verwachtingen van de ouders? Deze vragen worden samen besproken en er wordt een plan van aanpak opgesteld. Het belangrijkste is dat het kind zich veilig en vertrouwd voelt en verbeteringen ziet.