Kindercoach

Kindercoach

Als Kindercoach wil ik terug naar de basis als dat nodig is en vanuit die basis weer gaan bouwen. Kinderen gaan door allerlei fases heen. Soms leeftijdgebonden zowel op cognitief gebied als emotioneel gebied en soms spelen externe factoren een rol. De ontwikkelingsfases waar kinderen doorheen gaan hebben ruimte, tijd en aandacht nodig, maar vooral liefde mag niet ontbreken. Iets wat steeds lastiger wordt in onze huidige maatschappij. Denk aan de drukte van de dag, onze sociale verplichtingen, toenemende Social Media. Het rijpingsproces wat essentieel is voor een gezonde ontwikkeling wordt soms geremd of belemmerd door allerlei andere factoren. Een gelukkig kind begint met “Ik mag er zijn en ik krijg de tijd om te groeien”. En dit moet gebeuren onder gezonde omstandigheden thuis en op school. Je veilig voelen speelt een belangrijke rol.

Het kan ook zijn dat een kind ergens mee worstelt of even stilstaat, maar dat het niet meteen duidelijk is waarom dit gebeurt. Belangrijk is om met de directe betrokkenen gesprekken te voeren, te observeren en de juiste vragen te stellen om een duidelijk beeld te krijgen van de situatie. En vanuit daar een plan maken. En dat plan maken doen wij samen. Het kind wordt erbij betrokken soms van dichtbij en soms op een afstand. Betrokkenheid en meedenken in oplossingen is zeer belangrijk voor de slagingskans.

Als kindercoach wil ik graag kinderen laten groeien en bloeien zoals dat hoort.

Heeft uw kind problemen op een van de volgende gebieden dan kan ik samen met het kind, de ouders en indien nodig de leerkrachten kijken naar een plan van aanpak. Ik geloof dat de eerste stap altijd een goed gesprek is en de hulpvraag helder krijgen.

Ik bied begeleiding en ondersteuning op de volgende gebieden:

  Faalangst
  Hoog gevoeligheid
  Perfectionisme
  Sociale vaardigheden / Weerbaarheid / Grenzen aangeven
  Pesten / Plagen
  Conflicten / Ruzie
  Concentratieproblemen
  Sociale ontwikkeling / Hechting / Persoonlijkheid / Identiteit
  Gedragsproblemen
  Zelfvertrouwen / Onzekerheid / Zelfbeeld / Gewetenontwikkeling
  Boosheid / Driftbuien / Agressie
  Slaapproblemen / Piekeren / Zorgen
  Scheiding
  Verlies / Rouwverwerking
  Angsten / Compulsief gedrag / Fobieën
  Depressie
  Opvoeding / Ondersteuning gezin en/of omgeving
  Voeding / Overgewicht
  Zindelijkheid
√ Verslaving (game)

√ Coaching bij Autisme

√Verwerking Corona/gevolgen corona/de veranderende wereld