Methoden

Plan van aanpak

Afhankelijk van het probleem of stoornis waar een kind of volwassene last van heeft en belemmerd wordt in het dagelijkse functioneren wordt er nauwkeurig gekeken naar de begeleiding. Maar eerst komt natuurlijk de hulpvraag. Als deze helder is gaan wij kijken naar een plan van aanpak. In sommige gevallen is dat oplossingsgericht, RET, Provoactief coachen, GAP-analyses maken. Het kan ook zijn dat een aantal begeleidingsvormen samenkomen en door meerdere betrokkenen uitgevoerd wordt.

Coaching is de kunst van vragen stellen. De persoon in kwestie moet in samenwerking met mij, ouders en/of school gaan bedenken welke weg we samen gaan bewandelen. Wat voelt prettig, veilig? Wat wil men bereiken?  Wat is het doel? De droomvraag beantwoorden.

Zo zullen wij samen een plan maken en desnoods bijstellen. Het is tenslotte een proces.