Nieuwsbrief

Nieuwsbrief / artikelen

AGB-Code en PGB

Een Algemeen GegevensBeheer-code (AGB-code) is een landelijke code waarmee de zorgaanbieder kan worden herkend. Met deze unieke code sta ik als zorgaanbieder geregistreerd in een landelijke database. Voor de communicatie en declaraties tussen de zorgaanbieder en zorgverzekeraar is dit een belangrijke code.

Het persoonsgebonden budget (pgb) is een subsidie (budget) van de overheid waarmee mensen zelf de zorg kunnen inkopen die zij nodig hebben. Denk hierbij aan intensieve zorg, begeleiding, persoonlijke verzorging, persoonlijke verpleging, hulpmiddelen en voorzieningen. Daar komt bij dat iemand met een pgb in principe vrij is om zelf zijn/haar zorgverleners te selecteren en in te huren.

In principe kan iedereen die vanwege zijn beperking, aandoening of stoornis meer dan gebruikelijke zorg, hulp of begeleiding nodig heeft, gebruik maken van een persoonsgebonden budget. Het gaat dan bijvoorbeeld om kwetsbare ouderen, chronisch zieken, mensen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking. Ook jongeren met een aandoening, stoornis, beperking of psychisch probleem komen in aanmerking voor een pgb. Het inkomen of vermogen is niet van belang of iemand wel of niet in aanmerking komt voor een pgb. De financiƫle situatie heeft wel invloed op de hoogte van de eigen bijdrage die in de meeste gevallen betaald moet worden.

Zie Zorgwijzer.nl